Φόρμα επικοινωνίας

Σημείωση:
Εάν θέλετε να σας απαντήσουμε στο μήνυμα σας, στο πεδίο [Από] θα πρέπει να δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).
 

Το όραμα μας

Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταμιευτήρων στην τοποθεσία Μπελμά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 μ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταμιευτήρων θα είναι 670.000 μ2. Για την διαμόρφωση των ταμιευτήρων θα κατασκευαστούν τρία φράγματα. Τα δύο ...

περισσότερα...

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.