Ενταγμένα υπό κατασκευή έργα 02-2014
1η Τροποποίηση της Πράξης "Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού Εξωτερικού Υδραγωγείου και Παρακολούθηση Ποιότητας Νερού της ΔΕΥΑ Μελιβοίας" με κωδικό MIS 299579 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"
2η Τροποποίηση της Πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ" με κωδικό MIS 270935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"
Ένταξη της Πράξης "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ" με κωδικό MIS 456743 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"
1η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ." με κωδικό MIS 349426 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"
2η Τροποποίηση της Πράξης "Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισμού Εξωτερικού Υδραγωγείου και Παρακολούθηση Ποιότητας Νερού της ΔΕΥΑ Μελιβοίας" με κωδικό MIS 299579 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"
1η Τροποποίηση της Πράξης "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης δήμου Αγιάς" με κωδικό MIS 371415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"
1η Τροποποίηση της Πράξης "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης δήμου Αγιάς" με κωδικό MIS 371415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"
 
 

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.