Μέλη Δ.Σ.

1. Μπάτσικας Βασίλειος του Αντωνίου (Πρόεδρος)
2. Ριζούλης Στέφανος του Αλεξάνδρου (Αντιπρόεδρος, Δημότης)
3. Γιαννουλέα Χριστίνα του Κων/νου (Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας)
4. Ξαφάρας Χρήστος του Αθανασίου (Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας)
5. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου (Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας)
6. Καψάλης Βασίλειος του Αθανασίου (Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας)
7. Φαλίδη Βεατρίκη του Δημητρίου (Εκπρόσωπος επαγγελματιών Αγιοκάμπου)
8. Καρβουνιάρη Ζωή του Ιωάννη (Δημότισσα)
9. Παππας Αθανάσιος του Νικολάου (Δημότης)

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1. Ριζούλης Στέφανος (Δημότης)
2. Βαλάρη Βασιλική (Δημότισσα)
3. Τσαγκάλη Αντώνιο του Βασιλείου (Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας)
4. Γκουτζουλίκα Γεώργιο του Βασιλείου (Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας)
5. Βαλάρης Δημήτριος του Νικολάου (Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας)
6. Καλαγιάς Γρηγόριος του Ιωάννη (Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας)
7. Τζουβάρα Δημήτριο του Γεωργίου (Εκπρόσωπος επαγγελματιών Σωτηρίτσας)
8. Αρχοντή Ευαγγελία του Κων/νου (Δημότισσα)
9. Δήμου Ελένη του Ιωάννη (Δημότισσα)
 
 

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.