Προτεινόμενο έργο

Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταμιευτήρων στην τοποθεσία Μπελμά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 μ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταμιευτήρων θα είναι 670.000 μ2. Για την διαμόρφωση των ταμιευτήρων θα κατασκευαστούν τρία φράγματα. Τα δύο φράγματα θα είναι σε σειρά και θα διακόπτουν την ροή στο ίδιο ρέμα. Το τρίτο φράγμα θα τροφοδοτείται από την λεκάνη του δευτέρου με ειδικά θυροφράγματα εκτροπής.

Υδρολογικά δεδομένα

Τα νερά που θα συγκεντρώνονται στους ταμιευτήρες, θα προέρχονται από τις κατακρημνίσεις των λεκανών απορροής και εκτιμώνται σε 3.000.000 μ3 ετησίως. Από τα παραπάνω ύδατα , το 1.000.000 μ3 θα αποδίδεται στο περιβάλλον είτε ως οικολογική παροχή του σχετικού ρέματος είτε ως διήθηση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Τα υπόλοιπα 2.000.000 μ3 θα εκμεταλλεύσιμα για αρδευτική και υδρευτική χρήση.

Συνοδά έργα

Πέρα από την κατασκευή των τριών φραγμάτων, το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει κατασκευή οδού μήκους 5600 μ με προδιαγραφές ασφαλτόδρομου και δίκτυα διανομής υδρευτικού και αρδευτικού νερού. Η κατασκευή της οδού είναι απαραίτητη γιατί η υφιστάμενη οδός που οδηγεί στο Άνω φράγμα, θα κατακλυστεί από τον κάτω ταμιευτήρα, οπότε απαιτείται η διάνοιξη νέας οδού σε ψηλότερη όδευση. Η κατασκευή της οδού θα απαιτήσει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών 175.000 μ3 ορυγμάτων τα οποία θα διατεθούν για την κατασκευή των αντίστοιχων επιχωμάτων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το έργο στα συνοδευτικά αρχεία που περιλαμβάνουν σχέδια, προδιαγραφές, παρουσίαση και περιληπτικά στοιχεία για το κόστος, κλπ. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε μια τρισδιάστατη παρουσίαση της τοποθεσίας του έργου σε βίντεο από animation του Google Earth. H βιβλιοθήκη φωτογραφιών δίνει μια πρώιμη αίσθηση του χώρου στον οποίο θα γίνει το έργο. Περισσότερες φωτογραφίες θα προστεθούν κατά την πορεία των εργασιών.

Photo Gallery

 
 

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.