Καλώς ήρθατε...

Οι ΔΕΥΑ (επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης) της χώρας μας έχουν σημαντική ευθύνη, τόσο όσον αφορά στην προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, όσο και στην προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Καθώς βρισκόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, η ΔΕΥΑ Αγιάς θεωρεί ότι απαιτείται να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να διασφαλισθεί μία βιώσιμη υδατική πολιτική και για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης στις προσδοκίες των καταναλωτών.

περισσότερα...

Το όραμα μας

Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταμιευτήρων στην τοποθεσία Μπελμά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 μ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταμιευτήρων θα είναι 670.000 μ2. Για την διαμόρφωση των ταμιευτήρων θα κατασκευαστούν τρία φράγματα. Τα δύο ...

περισσότερα...

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.